Søndag d. 27. september 2020, kl. 09:00
16.s.e.trin
Sted Skibsted Kirke