Solbjerg Menighedsråds konstituering

Solbjerg Menighedsråds konstituering


# Ukategoriseret
Udgivelsesdato Udgivet torsdag d. 17. november 2016, kl. 10:13
Solbjerg Menighedsråds konstituering

Referat af Solbjerg menighedsrådsmøde i graverbygningen d .8 -11 – 2016
Tilstede: Søren Sømod Flou, Johannes Stoffersen, Doris Sørensen. Marie Lybeck,
Lise Primdal Thomsen, graver Birger Pedersen, kasserer Elin Klitgård
og sognepræst. Inger Margrethe Andersen.
1. Konstituering.
Det nyvalgte menighedsråd konsistuerede sig således:
Formand. Søren Sømod Flou
Kasserer og næstformand. Lise Primdal Thomsen
Kirkeværge og kontaktperson. Johannes Stoffersen
Kontaktperson og daglig leder. Inger Margrethe Andersen
Stående udvalg:
Kirke og kirkegårdsudvalg. Lise P. Thomsen, Marie Lybeck, Doris Sørensen
Sognebladet. Johs. Stoffersen og Inger Margrethe Andersen.
Aktivitetsudvalget: Lise P Thomsen Doris Sørensen, Marie Lybeck
og Inger Margrethe Andersen
Præste – og sognegårdsudvalget. Johs. Stoffersen og Søren Flou
Valgudvalg: Lise P. Thomsen formand, Søren Sømod Flou og Johs. Stoffersen


 1. Godkendelse af referat: (det foregående møde) godkendt
 2. Økonomi ved kassereren: Kvartals raport pr.30-9-2016 gennemgået og godkendt og underskrevet
 3. Indkommen post og sager siden sidst. Våbenhus, tårnrum og koralgebehandlet, tag
  understrøget og der er lagt rygningssten på våbenhus og kapel . Der er fortaget
  påtale af den ringe kvalitet af kalkning af portsøjle.
  Ida Lohmann- koncert d. 6 oktober var velbesøgt
  Præsten har fået ny microfon - - og den virker
  Fællesmøde med Bælum sogn d 1-2-2017 Solbjerg menighedsråd holder et kort møde forud
 4. Gensidig orientering: Præsten orienterede om fremtidige arrangementer
 5. Evt: Intet at bemærke
  For ref.: Johs Stoffersen